vi gillar

Att sätta realistiska mål på din marknadsföring

By augusti 22, 2019 april 9th, 2020 No Comments
SMART-goals markenvard media
Målsättningar. Visst låter det enkelt, det är väl bara att hitta på något: 100 000 följare på Instagram, 30 000 besök på hemsidan och 10mkr i omsättning! Men vad säger egentligen mål som dessa och hur ser vi om vi är påväg åt rätt håll? För att ett mål ska skapa riktning, engagemang och vara möjligt att nå behöver vi vara mer konkreta och definierade.

S.M.A.R.T-metoden


SMART-metoden är en väl beprövad modell som hjälper oss att ta fram konkreta mål som skapar riktning. S.M.A.R.T är en akronym som gör den enkel att komma ihåg och följa. Nedan presenterar vi varje del med tillhörande exempel.


SPECIFIK – Målet vi sätter upp ska vara specifikt och svarar på vad det är som ska uppnås, hur det ska uppnås och vilka som är eller ska vara involverade. 

 • Exempel: Genom att publicera ett nytt inlägg om dagen på Instagram och en gång i månaden köra en betald kampanj(hur) ska vi öka antalet följare från 4000 till 10 000 följare(vad)


MÄTBART – Målet vi sätter upp ska gå att mäta och kunna objektivt bedömas med förutbestämda mått. I detta exempel är antalet följare måttstocken som går att följa under hela perioden. Det är viktigt att mäta och kolla av resultatet regelbundet och inte bara vid målgången. På så sätt ser vi om vi är påväg åt rätt håll eller om vi behöver sätta in extra resurser för att målet ska uppnås. 

 • Exempel: Genom att publicera ett nytt inlägg om dagen på Instagram och en gång i månaden köra en betald kampanj(hur) ska vi öka antalet följare från 4000 till 10 000 följare(vad). För att uppnå vårt mål behöver vi öka följarantalet med 500 nya följare i månaden(mätbart). 


ACCEPTERAT – Det uppsatta målet behöver vara möjligt att uppnå och accepterat av dem som är berörda. Detta kan också hjälpa dig att hitta sätt för att uppnå ditt mål. Ett SMART Mål ska tänja på gränserna men inte kännas omöjligt att uppnå. Fundera på om de resurser som behövs finns eller om externa resurser eller nyanställning är nödvändiga.

 • Exempel: Genom att publicera ett nytt inlägg om dagen på Instagram och en gång i månaden köra en betald kampanj(hur) ska vi öka antalet följare från 4000 till 10 000 följare(vad). För att uppnå vårt mål behöver vi öka följarantalet med 500 nya följare i månaden(mätbart).

  Föregående år ökade vi i genomsnitt följarantalet med 300 nya följare i månaden men genom att vara aktivare i publicerings frekvens och köra betalda kampanjer är målet med 500 nya följare i månaden realistiskt(accepterat).


RELEVANT  Det uppsatta målet behöver vara relevant och det ska framgå varför det är viktigt och värt att uppnå. Detta hjälper till att skapa engagemang och något att sträva mot.

 • Exempel: Genom att publicera ett nytt inlägg om dagen på Instagram och en gång i månaden köra en betald kampanj(hur) ska vi öka antalet följare från 4000 till 10 000 följare(vad). För att uppnå vårt mål behöver vi öka följarantalet med 500 nya följare i månaden(mätbart).

  Föregående år ökade vi i genomsnitt följarantalet med 300 nya följare i månaden men genom att vara aktivare i publicerings frekvens och köra betalda kampanjer är målet med 500 nya följare i månaden realistiskt(accepterat).

  När vi når 10 000 följare ökar medvetenheten och exponeringen av vårt varumärke på Instagram och vi kan driva mer trafik till vår webshop(relevant).


TIDSBESTÄMT – I målformuleringen ska det framgå när målet ska vara uppnått. Detta underlättar och gör att du kan sätta upp en plan och dela upp i delmål. 

 • Exempel: Genom att publicera ett nytt inlägg om dagen på Instagram och en gång i månaden köra en betald kampanj(specifikt, hur) ska vi öka antalet följare från 4000 till 10 000 följare(specifikt, vad) under perioden 1/1-2019 till 31/12 2019(tidsbestämt). För att uppnå vårt mål behöver vi öka följarantalet med 500 nya följare i månaden från januari till december(mätbart).

  Föregående år ökade vi i genomsnitt följarantalet med 300 nya följare i månaden men genom att vara aktivare i publicerings frekvens och köra betalda kampanjer är målet med 500 nya följare i månaden realistiskt(accepterat).

  När vi når 10 000 följare ökar exponeringen av vårt varumärke på Instagram och vi kan driva mer trafik till vår webshop(relevant). 


Förutom att denna S.M.A.R.T-metoden är bra för att uppnå resultat och företagets övergripande och långsiktiga mål, så är det också ett bra verktyg för att säkerställa god kommunikation bland de inblandade parterna genom att ha tydliga mål att sträva efter tillsammans!

Ett vanligt skäl till varför vi många gånger inte lyckas med våra mål, är för att vi alltför ofta fokuserar på slutresultat istället för på själva resan eller att det uppsatta målet är för diffust. S.M.A.R.T-metoden hjälper oss att lägga fokus på själva resan genom att specificera VAD, HUR och VARFÖR. Samtidigt sätter den också lite press på oss genom att det finns ett slutdatum när målet ska vara uppnått och ger oss samtidigt en måttstock och delmål att följa.

Boka möte med oss för att prata mer om målsättning

Markenvard 
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
040-627 08 30