vi gillar

Courageous creativity is contagious

By oktober 9, 2017 maj 20th, 2019 No Comments
Piera Gelardi – Executive creative director & co-founder refinery 29, inbound 2017 – DAG 2, TISDAG

 

Modig kreativitet är smittsamt berättar Piera när hon kommer upp på den stora scenen under Inbound 2017. Vi är på Hubspots årliga, veckolånga konferens i Boston och sitter tillsammans med ett hav av människor där vi väntar spänt på att Piera ska förklara för oss vad modig kreativitet är.

Efter hennes inledande presentation börjar hon på klassiskt amerikanskt vis med ett dansparty. Musiken spelar högt i hela lokalen och alla i publiken står och dansar tillsammans med Piera på scen. När musiken tystnar berättar Piera att detta gör hon och hennes team innan varje kreativtmöte. Det får dem att komma igång i kroppen, släppa spänningarna och skratt öppnar upp för brilliance.

Varje gång Piera och hennes team står inför en kreativ uppgift eller känner att kreativiteten börjar falna anordnar de vad de kallar en ”Peach Pit”. Här skapas en miljö som för dem öppnar upp för kreativitet. De har med sig en buzzer som högljutt låter när någon i mötet nämner ord som tid, budget eller anser att saker inte är möjligt.

I denna grupp kreeras vilda idéer som inte är beroende av nyss nämnda ting. ALLT är möjligt! Vad som dessutom är lika viktigt, om än kanske viktigare, under peach pit sessionerna är att alla är där på samma villkor. Det finns ingen hierarki och allas idéer är tillåtna. På detta sätt kommer de upp med galna idéer som sedan kan plockas ner till något faktiskt görbart och förhoppningsvis fantastiskt.

Modig kreativitet har tre ingredienser:

  1. Be the most you / Var ditt bästa jag
  2. Create conditions that makes you thrive / Skapa förhållanden som får dig att glänsa
  3. Friction creates sparks / Friktion skapar gnistor

Var ditt bästa jag

Att vara sitt bästa jag handlar om att tro på sig själv, veta vem man är och vara sina värderingar trogen. Det är en av de viktiga byggstenarna i modigt skapande. Är man bekväm i sig själv och vågar tro på att det man säger och gör är värdefullt så skapar det möjligheter för kreativitet. Ingenting är dumt och allt går! Med hjälp av sina styrkor kan man övervinna de problem som uppstår genom att vara kreativ.

If it doesn’t fit tailor it to fit better.

Piera Gelardi

Skapa förhållanden som får dig att glänsa

Modig kreativitet handlar om att skapa och förstå under vilka förhållanden man är som mest kreativ. Är det en viss person som alltid får dig att fyllas med nya idéer eller är det en specifik miljö? Fundera över vilka förhållanden DU behöver och försök återskapa dem.

Piera berättade för oss om en egen upplevd situation där en av hennes kollegor kom in på hennes kontor för att pitcha en idé. Förslaget var bra och Piera fylldes genast av massa idéer kring hur det kunde utvecklas och började bolla dessa. Hon ser då hur modet hos kollegan sjunker och hur hon nästan blir gråtfärdig var på hon stannar upp och frågar vad som är fel. Kollegan berättar hur hon känner sig nedlåten och okreativ. Hon avundas Piera och hennes fantastiska förmåga att komma upp med nya idéer. Piera är först förvånad berättar hon, eftersom personen framför henne är en av de mest kreativa personerna hon vet. Hon frågar hur denna uppgift hamnade på kollegans bord för att förstå mer. Kollegan berättar hur hon fick ett telefonsamtal tidigare samma morgon och att hon fick till dagens slut på sig att komma upp med en idé.

Nu förstår Piera vad som är fel. Kollegan har inte haft möjlighet att skapa sitt kreativa utrymme utan har under press försökt komma upp med något kreativt. Hon berättar om sin egen process för att skapa kreativitet och vad hon behöver. En av de sakerna är personen som står framför henne.

När Piera känner att hon behöver stöd i kreativa situationer sätter hon ihop en grupp människor som hon känner sig trygg med och i den gruppen finns alltid denna kollega. Så det är inte konstigt att hon kommer upp med flera idéer när de båda är i samma rum. Hade situationen varit omvänd skulle troligen samma sak ske för henne. Men genom att vara medveten om vad som behövs kan hon undvika dessa situationer.

Friktion skapar gnistor

Tredje ingrediensen för modig kreativitet är friktion. Det är genom våra misstag som vi lär oss och det är genom dem som vi utvecklas. Vi löser problemen som uppstår genom att förlita oss på våra egenskaper och med hjälp av dem omformulera problemet för att hitta en lösning. Vi ska omfamna det obekväma och ta lärdom av det.

Som exempel berättar Piera hur hon för ett par år sedan hamnade i en tung diskussion med en av företagets ledare som menade att det är den kreativa sektorn i företaget som stoppar dem. Det är kreativiteten som är flaskhalsen. Något som hon (och jag) inte håller med om! Piera gick in i försvarsställning och argumenterade tillbaka men utan framgång. Ingen av dem kunde förstå varandra och samtalet slutade inte på ett bra sätt.

Piera satt frustrerad kvar på sitt kontor och funderade på hur hon kunde förklara varför kreativitet behövs och att det är vad som faktiskt driver dem framåt. Till slut ringde hon tillbaka och började om samtalet. Hon förklarade det som att kreativitet är företagets vägräcken. Det stoppar inte utan bara guidar och gör att företaget inte åker av vägen. Nu förstod de varandra. Istället för att argumentera använde Piera sin styrka (kreativitet) och kom upp med en liknelse som gjorde att de kunde lösa problemet och få förståelse för varandra.

Piera avslutade sin föreläsning med att sammanfatta fyra punkter;

  1. Combat frustration with imagination / Tackla frustration med fantasi
  2. Reframe the problem to unlock the solution / omformulera problem för att hitta lösningen
  3. Embrace the uncomfortable / Omfamna det obekväma
    Och sist men inte minst:
  4. You can do it!
Markenvard 
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
040-627 08 30