vi tycker

Därför är det viktigt att vi mäter vår digitala närvaro

By november 11, 2016 maj 28th, 2019 No Comments
Digital närvaro genom en webbsida, i sociala medier och med blogg förekommer frekvent i de flesta företags verktygslåda för sin marknadsföring. Det investeras mycket i att upprätthålla dessa kanaler genom att fylla dem med relevant innehåll för att driva digitala kampanjer.

 

Vad man fortfarande ofta glömmer är att mäta och följa upp sina digitala marknadsinsatser. Jämfört med traditionella medier är de digitala väldigt enkla att mäta utfall på. Genom att kontrollera, följa upp, justera och modifiera, når vi största möjliga utväxling på våra insatser

Därför måste vi alltid analysera

Det är enkelt att ta reda på antal besök, men det säger inte så mycket om lönsamheten. Det som är intressant är snarare vad besöken tillför. Då kan man prata om till exempel omvandlingsfrekvens – alltså hur stor procentandel av besökarna som utfört en önskad handling, ett köp, registrerat sig för nyhetsbrev eller tittat på ett videoklipp. Tack vare välutvecklade marknadsföringsverktyg som Google Analytics eller Hubspot kan vi enkelt mäta och analysera de enorma mängder data som digital närvaro genererar.

Mätningarna visar då vad som är användbart – vad som ger önskad eller oönskad effekt. Efterföljande analys ger underlaget som behövs för att iterera och optimera sin sin marknadsföring i digitala kanaler.

Markenvard 
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
040-627 08 30