A Society är den nya tidens konsultbolag, vars målsättning är att förse de skickligaste konsulterna med de mest kvalificerade och utmanande uppdragen inom IT, teknik, R&D och Life Science. Genom att skapa möjlighet för en grundtrygghet och sammanhang i form av en mötesplats och plattform, hjälper A Society till att maximera fördelarna för både konsulter och dess uppdragsgivare på en rörlig arbetsmarknad.

Kund
A Society
Vad vi gjort
Inbound marketing
Webbutveckling
SEO
Domänhantering
Webbplats i Hubspot
Lime crm

Uppdrag

A Society kontaktade oss då de sökte en samarbetspartner med djup kunskap i marknadsföringsplattformen Hubspot. Med Hubspot som bas, ville de skapa tydlig kommunikation gentemot sina målgrupper, och i samma slag kunna automatisera ett stort antal moment för att frigöra kapacitet till att ännu bättre kunna leva upp till sitt rykte som ett personligt konsultbolag i en bransch som ofta kännetecknas av motsatsen.

Angrepp

Vårt arbete initierades i form av en övergripande kartläggning kring A Societys nuläge, både vad gäller konkurrenter och intern infrastruktur. Vi genomförde också en workshop med A Societys ledningsgrupp för att staka ut vägen framåt med en total genomlysning av marknadsföring, tekniska lösningar och mottagarspecifika användarupplevelser. Allt baserat på vårt arbete med att definiera personas eller målgrupper.

Resultat

I ett nära samarbete med A Society har vi satt samman de bärande elementen i marknadsföringen via Hubspot och inbound marketing-principen. Detta utgör grunden i A Societys nya webbplats, publicerad på A Societys aktiva marknader och förberedd för ytterligare länder. Vi har samlat alla domäner under ett tak och skapat en strategi för en teknisk helhetslösning där olika api’er använts för att sammanlänka A Societys tjänster. Detta arbete innefattade bland annat ett nytt administrationsgränssnitt med webbplats, kund- och konsultinlogg, Lime CRM och Apsis mejlutskickstjänst. Vi har även byggt vidare på asocitey.se, exempelvis en helt ny sida på  där vi listar A Societys konsultuppdrag med filtrering på sökord, jobbkategori och placeringsort. Strategin vi tagit fram åt A Society syftar till att lyfta fram människorna bakom uppdragen – både förmedlare och konsulter.