Amerec har funnits sedan 1979 och levererar ånggeneratorer för både hemma- och proffsmarknaden. Ångrum är en stor produkt i USA och installeras ofta i större privata hem. Amerec kontaktade oss för att få hjälp med att styra om sin marknadsföring från att vara traditionell och produktorienterad till att vara top of mind som wellnessleverantör.

Kund
Amerec Inc
Vad vi gjort
 • Varumärkesstrategi & positionering
 • Konceptutveckling
 • Copywriting & budskap
 • Grafisk profil
 • Webbplats
 • Trycksaker
 • Bloggproduktion
 • Hubspot marknadsföringsplattform

Uppdrag

Vi ställdes inför att vrida Amerecs traditionella produktfokus till att lägga betoning på själva upplevelsen med ånga som en vital del av en modern och aktiv livsstil. Varumärkets image behövde moderniseras tillsammans med kommunikation och identifiering av nya målgrupper.

Angrepp

Med en total omprofilering av varumärket Amerec som grund, identifierade vi nya målgrupper och skapade marknadsföring för att passa. Vi vände oss till en hårt arbetande men aktiv demografi i behov av en fristad i hemmet. Vi förkroppsligade den nya Amerec genom att dra på dess rötter i Seattle på den vilda nordvästra kusten i USA, stark koppling till naturen.

Resultat

I sin nya kommunikation skapades teman som manifesterar kärnvärderna The World is Yours to Explore, For better living och Clean Thinking som både visuellt och textmässigt och återkommer i digitala kanaler, på webbplats, blogg, i sociala medier och i traditionella kanaler som butiksmaterial och produktkataloger.

Med webbplatsen byggd i hubspot

Hela Amerecs webbplats har vi byggt i Hubpspot för att till hundra procent kunna dra nytta av verktygets alla fördelar inom inbound marketing-tänket. Amerec kan nu kontinuerligt överblicka sina marknadsaktiviteter mot återförsäljare och konsumenter och göra faktabaserade analyser för att justera mot vad marknaden efterfrågar.

HubSpot Professional
 • Inbound marketing
 • CMS
 • Landningssidor
 • Blogg
 • Email
 • Marketing Automation
 • Analytics
 • Social Media
 • SEO

Amerec tar hand om dig och planeten

Vi skriver inspirerande innehåll grundat i Amerecs intention att vara ett naturligt komplement i vardagen. Amerec är en förespråkare av en aktiv livsstil med stor respekt för naturens resurser. Med storytelling kring ämnen relevanta för ångbadare leds besökare via  tydliga konverteringspunkter in i Hubspots contact management system.

Innehåll för sociala medier

För att understryka Amerecs vilja att vara ett livsstils- och hälsovarumärke, snarare än en produkt, skapar vi kort och lättillgängligt relevant och relaterat innehåll för delning i Amerecs sociala mediekanaler. Innehållet kretsar kring hälsa, sportig och aktiv livsstil och vikten av friluftsliv för att skapa balans i tillvaron och skilja mellan arbete och fritid.

Effektiv bildproduktion i 3D

För en snabb produktion och styrda av begränsade budgetar, valde vi att ta fram 3D renderingar i stället för att tillbringa långa tider på resande fot till olika locations för fotograferingar. Renderingarna har satt tonen för Amerecs bildspråk och används flitigt i olika kanaler.