Kronetorp Park är ett privatägt fastighetsbolag med nytänk och passion som drivs av att erbjuda hem med hög kvalitet och design för alla. Man äger hela kedjan i byggprocessen via eget markbolag, utvecklingsbolag, egen betongfabrik och byggbolag med erfarenhet av kvalitetshus och har dessutom ett eget förvaltningsbolag. Det gör Kronetorp Park unikt i branschen.

Kund
Kronetorp Park
Vad vi gjort
 • Konceptutveckling
 • Copywriting & budskap
 • Landningssidor
 • Bloggproduktion
 • Hubspot marknadsföringsplattform

Uppdrag

Vår viktigaste uppgift för Kronetorp Park i det inledande arbetet var att att bygga varumärket och sälja områdets första lägenheter. De upplevde att det svåra var att locka till sig personer men att konverteringsgraden hög när väl personerna upplevt de nya bostäderna i verkligheten.

Angrepp

Tillsammans med Kronetorp Park i en inledande workshop definierades tre tydliga målgrupper och de viktigaste kommunikativa budskapen. Vi skapade en långsiktig innehållsplan och lade grunden för en databas med prenumeranter som kunde följa projektet över tiden genom intressanta nyhetsbrev under byggfasen. I marknadsföringsverktyget Hubspot satte vi upp målsättningar och samlade kundkontakter för att kunna analysera och rapportera.

Resultat

Kronetorps tre nya landningssidor gavs specifikt utrymme för varje målgrupps unika behov med en tydlig konverteringsmöjlighet och enkelt insteg genom att på hemsidan kunna boka visning av de nya lägenheterna. Vi tog fram inledande innehåll till blogg som delas på deras facebooksida. Kronetorp Park hanterar nu sitt eget innehållsskapande och sociala medier utifrån givna ramar.

Vi byggde allt i en marknadsföringsplattform

För att inte missa viktig information kring sina kunder, och för att kunna tillhandahålla anpassad kommunikation, implementerade vi marknadsföringsverktyget Hubspot. Genom att öka sin närvaro på nätet kan Kronetorp Park via Hubspot kontinuerligt lära kring sina kunders rörelser på hemsidan och även se vad de bäst svarar mot.

HubSpot Enterprise
 • Inbound marketing
 • CMS
 • Landningssidor
 • Blogg
 • Email
 • Marketing Automation
 • Analytics
 • Social Media
 • SEO