Target Enclosure erbjuder tjänster och produkter som skyddar affärskritiska IT-system. Bland uppdragsgivarna finns både myndigheter och privata företag där extrema nivåer på IT-säkerhet ställs. Efter att ha varit en produktkategori inom Eldon Installation AB, insåg man att Targets erbjudande hade stor potential och dessutom skiljde sig från den övriga produktportföljen. Som en följd av detta är Target Enclosure nu ett eget bolag.

Kund
Target Enclosure
Vad vi gjort
  • Konceptutveckling
  • Identitet & logotyp
  • Grafisk profil

Uppdrag

Efter dess avknoppning från Eldon Installation AB till att istället vara ett fristående bolag, fick vi uppdraget att skapa en varumärkesidentitet och grafisk profil för Target Enclosure. Dess form skulle spegla produkternas egenskaper som lösningar för applikationer där högsta möjliga säkerhet är regel.

Angrepp

Vi inledde projektet med ett gediget researcharbete kring de unika egenskaper Target Enclosures produkter har. Detta kompletterades med en genomlysning av branschkonkurrenter och dess nuvarande och potentiella marknader. Ett antal olika förslag presenterades, tillsammans med argument för att ändra namnet från “Target” till “Target Enclosure”.

Resultat

För att inte förväxlas med den amerikanska lågpriskedjan Target på den globala marknaden, fick företaget namnet Target Enclosure.  Att inkorporera “enclosure” i namnet ligger i linje med den teknik – shielded enclosure – som produkten bygger på. Designen på den nya logotypen, med en omgärdad sköld, är en stilistisk tolkning av en Faradays bur som är det elektriska fält som skyddar innehållet från avlyssning. Den nya logotypen och identiteten kommunicerar modern säkerhet, vilket är ett av dess ledord. Webbplatsen tog systerbolaget En Appstudio fram som på ett stilsäkert och modernt sätt manifesterar det nya varumärket.