Tesabkedjan är Sveriges största aktör inom kylbranschen i ett rikstäckande franchisesystem. Tesabs över 300 anställda har sina kunder bland företag, kommuner, landsting och privatpersoner. Företaget tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Deras installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led och har även resurser att ge dig komplett service efter installationen.

Kund
Tesab
Vad vi gjort
  • Konceptutveckling
  • Copywriting & budskap
  • Grafisk profil
  • Illustration
  • Webbplats

Uppdrag

Vi fick i uppdrag av Tesab att ta fram en komplett och pedagogisk kommunikationsplattform kring den nya så kallade F-gasförordningen. Den senare omfattar all utrustning som innehåller köldmedium och alla de som använder sig av utrustningen. Det vill säga ett stort antal intressenter bland säljare, installatörer, fastighetsägare, livsmedelshandlare och kylbilsåkerier, för att nämna några. Uppdragets bakgrund ligger i att de vanligt förekommande köldmedierna R404 och R143 stegvis fasas ut för att sedan totalförbjudas 2020, till förmån för den framtidssäkrade R477-gasen.

Angrepp

Efter omfattande inledande intervjuer med nyckelpersoner på Tesab, bildade vi oss snabbt en uppfattning kring den omfattning med vilken F-gasförordningen påverkar hela samhället. Vi byggde därför en pedagogisk kommunikationsplattform, illustrerad i formen Tesab-city, med stark koppling till varumärket, dock liggande som en egen sajt. Med Tesab-city som grund, kan Tesab på ett tydligt sätt illustrera och berätta kring samhällsnyttan och i vilken grad vi alla blir påverkade om vi inte agerar för att uppgradera alla kylanläggningar vilka finns över allt i hela samhället.

Resultat

Tesab-city är den digitala staden som kommer att byggas ut och förändras. Det visuella intrycket och tydliga språket gör det enkelt för besökaren att ta till sig informationen. Vi kommer även att lägga till ett interaktivt verktyg på sajten. Med detta kan man göra överskådliga kostnadskalkyler för de investeringar som krävs för att genomföra konverteringsarbetena.