Tylö har egen tillverkning av både bastuaggregat, basturum, ångbad och tillbehör. Företagets produkter är välkända och har en stark kvalitetsstämpel bland kunder och bastubadare i de lite högre åldersgrupperna och når dessa med en traditonell vinkel på sin marknadsföring.

Kund
Tylö AB
Vad vi gjort
 • Konceptutveckling
 • Copywriting & budskap
 • Lifestyle fotografering
 • Webbplats
 • Social media
 • Bloggproduktion

Uppdrag

Tylö är ett starkt varumärke i sin kategori, men upplevde att de tappat yngre målgrupper. Vi fick ett uppdrag av Tylö att rikta budskapet mot dessa segment med syfte att etablera Tylö som en wellnessleverantör snarare än en bastuleverantör.

Angrepp

Vi skapade wellnesskonceptet Relaxology. Det sammanfattar ett fokus på mätbara hälsofördelar och wellness genom regelbundet bastande, som en vital del av livet. Vi introducerade vetenskapliga fakta för att understödja de hälso- och prestationshöjande fördelar som regelbundet bastubad innebär. Genom rörliga bilder, intressant infografik och en, för branschen icke traditionell design skapades en känsla av dynamik och rörelse med syfte att nå yngre målgrupper. 

Resultat

Genom att koppla ett yngre uttryck och ett tydligt och relevant anslag för målgruppen, såg vi en stor ökning av Tylös genomslag i sociala medier. Under 6 månader ökade företagets följarskara på Facebook fem gånger om (och har fortsatt att öka i rask takt).

Antalet kontakter i Marknadsföringsplattformen Hubspot ökade sju gånger om under samma tid och har även den fortsatt växa. Den nystartade Relaxologybloggen besöktes av inte mindre än ca 16 000 under sitt första år.

Fakta snarare än gissning

För att på ett effektivt sätt hantera hela Tylös viktiga online-närvaro introducerade vi marknadsföringsplattformen Hubspot. På det sättet hanterar vi data från både slutkunder och återförsäljare på sju olika språk och ännu fler marknader. Det ger oss möjlighet att med stor precision utveckla faktabaserade erbjudanden.

HubSpot Professional
 • Inbound marketing
 • CMS
 • Landningssidor
 • Blogg
 • Email
 • Marketing Automation
 • Analytics
 • Social Media
 • SEO
 • Live chat