Markenvard har under åtta år haft förmånen att arbeta med bastu,- och basturumstillverkaren Tylö och dess koncernsyster, finska Helo tillsammans med ytterligare ett antal varumärken i samma bransch på de europeiska och nordamerikanska marknaderna. De ingår samtliga i TylöHelo-koncernen, och har hittills opererat i konkurrerande ställning som separata varumärken.

Kund
TyloHelo Group
Vad vi gjort
 • Varumärkesstrategi & positionering
 • Konceptutveckling
 • Copywriting & budskap
 • Grafisk profil
 • Lifestyle/produkt fotograferingar
 • Webbplats
 • Trycksaker
 • Social media och bloggproduktion
 • Hubspot marknadsföringsplattform

Uppdrag

Under 2016 blev vi anlitade för ett koncernövergripande arbete kring företagets erbjudande och dess organisation. Arbetet innefattade även ett stort varumärkesarbete grundat i ett beslut att samla sin europeiska marknadsnärvaro under ett varumärke för att föra ut ett mångfacetterat wellnesserbjudande med grund i skandinaviska traditioner och en gedigen branscherfarenhet.

Angrepp

Vårt uppdrag att bibehålla styrka i det nya varumärket, slå samman två gamla, dess respektive designfilosofier och med olika associationer på sina respektive marknader. Tylös och Helos respektive återförsäljare ska framgent sälja båda varumärkenas produkter på lika villkor och på en global marknad.

Resultat

Genom att implementera ett nytt grafiskt manér där livsstil möter bastu, genomför vi en gradvis övergång för de båda varumärkena Tylö och Helo till att bli ett. Med nytt bildmanér och grafiska element visas ett brett spektra av produkter och upplevelser i ett mångfacetterat erbjudande. Ur ett användarperspektiv berättar vi historier kring både varumärke och de upplevelser det skapar. Allt uppdelat i ett antal tydliga kanaler vilka anpassats för målgrupperna.

Vi byggde allt i en marknadsföringsplattform

Med hjälp av Hubspot får vi omedelbar återkoppling på våra marknadsföringsinsatser. Med mätbarhet behöver vi inte längre tro och tycka. Med Inbound marketing metodik lär vi oss mer och mer om TylöHelos konsumenter och kan då också förfina våra erbjudanden.

HubSpot Enterprise
 • Inbound marketing
 • CMS
 • Landningssidor
 • Blogg
 • Email
 • Marketing Automation
 • Analytics
 • Social Media
 • SEO

Målgruppsanpassning på individnivå

Med hubspot och inbound marketing i grunden skapar vi målgruppsanpassade landningssidor med tydliga konverteringspunkter till vår contact management-funktion

Storytelling och livsstilsskapande i sociala medier

Varumärket TylöHelo stödjer vi med intressant, inspirerande och informativt innehåll i sociala medier. Vi bygger en historia kring bastu som en vital del av en modern livsstil, snarare än att fokusera på produkten. Genom ett långsiktigt arbete har vi idag kommit upp till en följarbas om 90 000 – en siffra som växer kontinuerligt.

Hemsida för en global marknad

TylöHelo verkar på en global marknad. Dess erbjudande innebär ett stort antal associationer beroende på världsdel. Med Hubspot skapas kontinuerligt förståelse kring olika målgruppers triggerpunkter.

Stämning, färg och språk sätter tonen

Med livsstilsfotograferingar och filmer, skapar vi stämningar och uttryck för TylöHelos olika målgrupper. Allt når stor spridning i företagets egen kommunikation och inte minst i sociala medier.