vi gillar

Vad är hubspot? – The short version

By april 3, 2017 maj 20th, 2019 No Comments
I korta ordalag är Hubspot kanske det mest effektiva vapnet i makten över dina kunder. Hubspot är en av de mest kompletta marknadsföringsplattformarna på marknaden.

 

Det är en lättnavigerad portal som hjälper hela din organisation – sälj, marknad, kundservice, logistik, IT – att arbeta tillsammans med kontinuerliga och mätbara parametrar som bas.

Med korrekta analyser har du alltid svart på vitt och kan eliminera gissningslekar för att förbättra eller förändra din kundrelation, oavsett avdelning, nivå eller funktion. Hubspot mäter besök på hemsidan, spridning av bloggbudskap, dina prestationer på sociala medier, antal uppmaningsklick och så vidare. I det enkla användargränssnittet får du omedelbar återkoppling på genomförda aktiviteter i siffror. Det du behöver för nödvändiga åtgärder utan att behöva gissa eller sitta i långa möten där beslut tas baserat på antaganden.

Vill du vera mer?  Klicka här: Hubspot – The long version

Markenvard 
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
040-627 08 30